2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
«Τουρισμός Υγείας & Ανάπτυξη»
Κως, 23-24 Ιουνίου 2018

Ο Τουρισμός Υγείας αποτελεί έναν από τους αναπτυξιακούς μοχλούς της ελληνικής οικονομίας για την επερχόμενη δεκαετία. Σημαντικές δυνάμεις από τον κλάδο της Ιδιωτικής Υγείας και του Τουρισμού, επιχειρούν με σταθερά και ουσιαστικά βήματα , να τοποθετήσουν τη χώρα μας στο χάρτη της νέας αυτής αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνεται  στην Kω, στις 23 και 24 Ιουνίου 2018, το 2ο Διεθνές  Συνέδριο Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα με θέμα:

«Toυρισμός Υγείας και Ανάπτυξη»

Η Διοργάνωση του Συνεδρίου υποστηρίζεται από τον Δήμο Κω, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.

Έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στελέχη της Κυβέρνησης και κορυφαίες προσωπικότητες από το χώρο του Επιχειρείν, της Ακαδημαικής Κοινότητας, της Υγείας, του Τουρισμού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου :

  • Θα παρουσιαστούν τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Ελλάδα για να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά του Τουρισμού Υγείας.
  • Θα αναδειχθεί η μεγάλη σημασία των συνεργασιών και των συνεργειών που πρέπει να αναπτυχθούν .
  • Θα δοθεί έμφαση στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην διαμόρφωση του ανταγωνιστικού προφίλ Θα συζητηθούν τα ζητήματα που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν απο πλευράς Πολιτείας, προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης της νέας αγοράς.

Δελτίο Τύπου